Producenci
Promocje
Statecznik elektroniczny do opraw 2x36W T8
Statecznik elektroniczny do opraw 2x36W T8
39,56 zł 31,99 zł 32,16 zł 26,01 zł
szt.
Słupek ogrodowy MARINA-80 lampa stojąca + LED-STD-90 x LED E27 CB
Słupek ogrodowy MARINA-80 lampa stojąca + LED-STD-90 x LED E27 CB
108,86 zł 75,31 zł 88,50 zł 61,23 zł
szt.
Kinkiet skośny FREGATA-S lampa ogrodowa zewnętrzna + LED-STD-90 x LED E27 CB
Kinkiet skośny FREGATA-S lampa ogrodowa zewnętrzna + LED-STD-90 x LED E27 CB
105,17 zł 71,99 zł 85,50 zł 58,53 zł
szt.
Lampka biurkowa L2C + LED-BAL-48 x LED E27
Lampka biurkowa L2C + LED-BAL-48 x LED E27
63,96 zł 50,80 zł 52,00 zł 41,30 zł
Lampka biurkowa L3 + LED-BAL-48 x LED E27
Lampka biurkowa L3 + LED-BAL-48 x LED E27
62,73 zł 49,69 zł 51,00 zł 40,40 zł
Lampka biurkowa L4 + LED-BAL-48 x LED E27
Lampka biurkowa L4 + LED-BAL-48 x LED E27
54,12 zł 41,94 zł 44,00 zł 34,10 zł
Lampka biurkowa L4A + żarówka LED-REF-60 x LED E14
Lampka biurkowa L4A + żarówka LED-REF-60 x LED E14
52,28 zł 40,28 zł 42,50 zł 32,75 zł
Słupek ogrodowy 2 gniazda z lampą SO-03 + żarówka 1,4W LED-TAB-27 x SMD E14 ZB
Słupek ogrodowy 2 gniazda z lampą SO-03 + żarówka 1,4W LED-TAB-27 x SMD E14 ZB
126,69 zł 125,09 zł 103,00 zł 101,70 zł
szt.
Naświetlacz LED 10W oprawa przenośna OH-10 z uchwytem SM-150
Naświetlacz LED 10W oprawa przenośna OH-10 z uchwytem SM-150
71,34 zł 63,78 zł 58,00 zł 51,85 zł
szt.
Oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu plafon z 2 żarówkami LED E27 SENSOR 323E
Oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu plafon z 2 żarówkami LED E27 SENSOR 323E
137,76 zł 89,42 zł 112,00 zł 72,70 zł
szt.
Naświetlacz LED 3x 10W oprawa halogenowa stelaż uchwyt czujnik ruchu
Naświetlacz LED 3x 10W oprawa halogenowa stelaż uchwyt czujnik ruchu
180,81 zł 124,76 zł 147,00 zł 101,43 zł
szt.
Naświetlacz LED 2x 10W oprawa halogenowa stelaż uchwyt
Naświetlacz LED 2x 10W oprawa halogenowa stelaż uchwyt
100,86 zł 74,64 zł 82,00 zł 60,68 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KATALOG

NAJNOWSZY KATALOG
RUM-LUX
DO POBRANIA

>>POBIERZ<<

Regulamin

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

I.1. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

I.2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

I.3. Klient –

I.3.a. osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także

I.3.b. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

I.4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3.a) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

I.5. Konto (Konto Klienta/Profil) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

I.6. Kupon Promocyjny - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.

I.7. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

I.8. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Ubezpieczeń stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień Produktów

I.9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.

I.10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

I.11. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.rum-lux.pl

I.12. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

I.13. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

I.14. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży..

I.15. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

I.16. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą

I.16.a. elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.

I.17. Usługa Dodatkowa – niestandardowy produkt/towar np. wykonanie kompletu choinkowego zgodnie z życzeniem klienta

I.18. Usługodawca – F.P.H. RUM-LUX Wojciech Rumocki, 92-770 Łódź, ul. Byszewska 20a

I.19. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

I.20. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

I.21. Ustawa DU – ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późn.zm.).

I.22. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I.23. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

I.24. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).I.24.a.1. 

I.25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 

II. Postanowienia ogólne

II.1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:

II.1.a. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),

II.1.b. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),

II.1.c. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),

II.1.d. dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),

II.1.e. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania),

II.1.f. składanie Zamówień  

II.1.g. komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie

II.2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..

II.3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień za pośrednictwem strony www.rum-lux.com.pl, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

II.4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu nie jest możliwe przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość.

II.5. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.

II.6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

II.7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

III.     Warunki techniczne

III.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

III.1.a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

III.1.b. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

III.1.c. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

III.1.d. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

III.2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

III.2.a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

III.2.b. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

III.2.c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

III.2.d. personalizacji przekazów marketingowych,

III.2.e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

III.3. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

III.4. Połączenie telefoniczne z biurem możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

III.5. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu

 IV.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

IV.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

IV.3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.

IV.4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.

IV.5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

IV.6. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

IV.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

IV.8. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

IV.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

IV.9.a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

IV.9.b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,

IV.9.c. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

IV.9.d. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

IV.9.e. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

IV.9.f. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

IV.10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

IV.11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

IV.11.a. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

IV.11.b. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

IV.11.c. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.

IV.12. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.11 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV.13. Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.11 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację danych udostępnionych w Koncie Klienta.

IV.14. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

IV.15. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

IV.16. Usługodawca nie inicjuje kontaktu z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu telefonicznego z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 42 631 32 62 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z biurem.

IV.17. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient  nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 V.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

V.2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).

V.3. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres usługodawcy lub telefonicznie. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.

V.4. Klient może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

V.5. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.

V.6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Usługodawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

VI. Odpowiedzialność

VI.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.

VI.2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

VI.3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

VI.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

VI.5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

VII.1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

VII.2.  W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

VII.3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną:

VII.3.a. samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na email usługodawcy albo

VII.3.b. Zgłaszając telefonicznie żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

VII.4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

VII.5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

VII.6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

VII.7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.

VII.8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację danych ujawnionych w Koncie Klienta.

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 VIII.1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

VIII.1.a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

VIII.1.b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

VIII.1.c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VIII.1.d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.

VIII.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

 

IX. Spory

IX.1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

IX.2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

IX.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

X.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

X.2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

X.2.a. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,

X.2.b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

X.3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

X.4. Klient założeniem konta Zarejestrowanego Klienta akceptuje wyżej opisane zasady i tryb postępowania podany powyżej. Wyraża też zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem umów i w celach informacyjnych dotyczących zdarzeń, promocji i oferty firmy RUM-LUX.

X.5. Wszystkie nazwy firm, ich loga i znaki towarowe są zastrzeżoną własnością innych firm i są prezentowane w naszym sklepie jedynie w celach reklamowych towarów tych firm.

X.6. Wszystkie zdjęcia, teksty oraz elementy strony są chronione prawem autorskim. Używanie ich bez pozwolenia ze strony RUM-LUX ONline jest zabronione.

X.7. RUM-LUX ONline informuje, że pomimo starań nie może wykluczyć błędów w opisach i zdjęciach produktów. W przypadku wystąpienia błędu, który to przyczyni się do złożenia zamówienia, a w efekcie nie spełni oczekiwania klienta, klient ma prawo zwrotu towaru, poprzez system reklamacyjny.

X.8. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie www.rum-lux.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres rum-lux@rum-lux.com.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Firmę Produkcyjno-Handlową RUM-LUX dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

X.9. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl