Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » REGULAMIN portalu
 • FPH. RUM-LUX Wojciech Rumocki
  92-770 Łódź, ul Byszewska 20a,
  mBank: 50 1140 2004 0000 3802 4823 4875
  NIP: 824-103-04-49
 • E-mail:sklep@rum-lux.com.pl
 • Telefon+48 42 671 32 62
  +48 42 671 30 57
 • Godziny działania sklepu
  CZYNNE 24/7

  biuro pracuje:
  poniedziałek-piątek
  w godzinach 7:00 - 15:00

  wysyłki w dniu zamówienia
  max. do godziny 11:30
ADELIDELIKOOLECHRUM-LUX

REGULAMIN portalu

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO RUM-LUX.pl

 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.
 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 

 1. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów  szczegółowych dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, dostępnych w ramach Serwisu. 
 1. RUM-LUX / Administrator Serwisu– Firma Produkcyjno-Handlowa „RUM-LUX” Wojciech Rumocki z siedzibą w Łodzi, 92-770 Łódź, ul. Byszewska 20A, NIP: 824-103-04-49 REGON: 710394140 
 1. Serwis- zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez RUM-LUX, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez RUM-LUX lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis (internetowy) RUM-LUX.pl, Hub (internetowy) RUM-LUX.pl, Portal (internetowy) RUM-LUX.pl. 
 1. Użytkownik- oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 
 1. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.). 
 1. Usługi elektroniczne- oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez RUM-LUX lub inne podmioty, na podstawie umów z RUM-LUX. 
 1. Usługi informacyjne– treści udostępnianie  na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)  dotyczące którejkolwiek z podstron Serwisu. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Serwisu, w tym w szczególności krótkie relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich, to  podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). 
 1. Usługi komunikacyjne– świadczenia mające na celu umożliwianie komunikacji między Użytkownikami, poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji. 
 1. Cookies- informacje zapisywane przez serwer RUM-LUX.pl, na komputerze Użytkownika, które  mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez RUM-LUX m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników portalu RUM-LUX.pl. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu RUM-LUX.pl. Cookies umieszczane są też w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Serwisem RUM-LUX.pl a współpracującymi z nim serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług RUM-LUX.pl. Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, RUM-LUX oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach RUM-LUX.pl 
 1. Newsletter– Usługa elektroniczna świadczona przez Administratora Serwisu, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w RUM-LUX, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W zależności od wyboru Użytkownika, usługa ta może polegać na przesyłaniu newslettera ogólnego lub  newsletterów tematycznych. W związku z faktem, że Newsletter może zawierać informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do  Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.
   

II. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony RUM-LUX.pl, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • system operacyjny Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0;
  • dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji;
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up). ;
  • rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit.
  • Sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego;

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego stron WWW, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony Serwisu.  Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez RUM-LUX podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

IV. Newsletter

 1. RUM-LUX świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 1. Użytkownik może zapisać się na Newsletter ogólny. 
 1. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 
 1. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera przez  podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej. 
 1. RUM-LUX, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących, a ich zakres będzie zależeć od tego, jaki rodzaj Newslettera wybrał Użytkownik. 
 1. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. RUM-LUX nie będzie udostępniał powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. 
 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub zaznaczając odpowiednie pole w swoim profilu w Serwisie. 
 1. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez RUM-LUX zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

V. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. RUM-LUX zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. RUM-LUX zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Serwisu, sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez RUM-LUX. 
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie RUM-LUX nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 1. RUM-LUX zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Serwisu lub składających się na niego poszczególnych Usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych Usług.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego w Serwisie informacji,  wypowiedzi, komentarzy lub  opinii i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. RUM-LUX oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 
 1. RUM-LUX informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz RUM-LUX, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez RUM-LUX, na podstawie obowiązujących przepisów prawa  oraz umów, w tym umów licencyjnych. 
 1. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji. 
 1. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 
 1. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a RUM-LUX gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej jej niewyłącznej licencji.

VII. Ochrona prywatności

 1. RUM-LUX w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem RUM-LUX jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. 
 1. RUM-LUX niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez RUM-LUX zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 
 1. Co do zasady, RUM-LUX zbiera informacje o Użytkownikach, w tym ich Dane Osobowe, wyłącznie do własnego użytku. Jednakże, podane przez Użytkownika Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. RUM-LUX ma prawo udostępnienia informacji, w tym Danych Osobowych Użytkowników, po uzyskaniu ich zgody lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i po uprzednim ich poinformowaniu w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi, czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami. 
 1. RUM-LUX ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu, w celu przeprowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych. 
 1. W ramach świadczenia poszczególnych usług RUM-LUX przetwarza informacje niezbędne do tego celu, niebędące Danymi Osobowymi. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych może okazać się konieczne w celu świadczenia danej usługi – wówczas przy formularzu podawania tych danych umieszczone zostaną stosowne postanowienia  określające sposób korzystania z przedmiotowych danych przez RUM-LUX. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest RUM-LUX, chyba że regulamin umieszczony bezpośrednio przy formularzu zbierania Danych Osobowych stanowi inaczej. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Danych Osobowych innemu administratorowi danych, a także prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację. 
 1. Zasadą jest, że podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, chyba że są one niezbędne do świadczenia danej usługi, wówczas ich niepodanie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi przez RUM-LUX. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru związane z zakresem udostępniania na rzecz RUM-LUX danych osobowych, ich dotyczących. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji, mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności Serwisu, które wymagają ich podania. 
 1. RUM-LUX zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla Użytkowników. RUM-LUX zwraca uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie Danych Osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego Danych Osobowych w sposób niepożądany przez Użytkownika. 
 1. W przypadku przekierowania z Serwisu na administrowany przez inny podmiot portal, podawanie swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez ten podmiot.

VIII. Postanowienia dodatkowe

 1. RUM-LUX zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. 
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  Firma Produkcyjno-Handlowa „RUM-LUX” Wojciech Rumocki
  92-770 Łódź, ul. Byszewska 20A
 1.  Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formacie PDF. Dokument można pobrać wchodząc na stronę internetową RUM-LUX.pl

  POBIERZ DOKUMENT W PDF

Łódź, 01 maj 2018 r.


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ